Info o projektu

METAR do bolje klime
(Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Trajanje projekta: 36 mjeseci (listopad 2020. – listopad 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 3.599.995,32 kuna

Opći cilj projekta

Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u niskougljično društvo prilagođeno klimatskim promjenama bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti organizacija civilnog društva za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i jedinice lokalne samouprave će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Specifični ciljevi projekta:

• Potpisivanje Sporazuma o suradnji svih partnera na projektu kojim će se obvezati na trajnu suradnju kroz mrežu „METAR do bolje klime“ kako bi povećali vidljivost mreže, a time i doprinijeli boljem informiranju javnosti.

• Kapacitiranje predstavnika organizacija civilnog društva za argumentirano zagovaranje.
• Izrada smjernica javnih klimatskih politika utemeljenih na dokazima.

• Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za veći utjecaj u procesu donošenja odluka.

• Izrada platforme za razmjenu informacija koja će povezivati dionike iz različitih sektora s ciljem suzbijanja klimatskih promjena, prilagodbe neizbježnim klimatskim promjenama te ostvarivanja socio-ekonomskog razvoja koji omogućuje društvo bez energetskog siromaštva.

Partneri

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.