Izjava članica Mreže za pravednu i niskougljičnu tranziciju – „METAR“ uoči klimatske konferencije COP-26

S obzirom na 26. konferenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP26) možete pročitati Izjavu članica Mreže za pravednu i niskougljičnu tranziciju (METAR), koja okuplja znanstveno-istraživačke organizacije, organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave diljem Hrvatske. Stavovi u Izjavi su sukladni s najvećom klimatskom mrežom sastavljenom od preko 1500 organizacija civilnog društva u preko 130 zemalja – Climate Action Network (CAN).

Izjvau možete rpočitati na sljedećoj poveznici:

Izjava METAR COP-26

Izvor slike: Pixabay

1 Comment

  1. Portale Edukacyjne

    Its Pleasure to understand your blog.The above articles is fairly extraordinary, and I extremely enjoyed reading your blog and things that you simply expressed. I really like to appear back on the normal basis,post additional during the topic.Thanks for sharingkeep writing!!!

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.