Održan je 7. Sastanak partnera projekta „METAR do bolje klime“ i okrugli stol na temu energetskog siromaštva (Zadar, 27. i 28. rujna 2021.)

Okrugli stol na temu energetskog siromaštva u Zadarskoj županiji, održan 27. rujna 2021. godine, u Hotelu Kolovare  u Zadru okupio je stručnjake iz gradskog društva Crvenog Križa (Nikolina Kučina), Zadarske regionalne agencije Zadra Nova (Ive Surić) i Društva za oblikovanje održivog razvoja (Anamari Majdandžić, Miljenka Kuhar i Anja Vulinec). Cilj okruglog stola je bio povezati stručnjake koji rade na različitim projektima (Metar do bolje klime, Empowermed, Powerpoor i Enpor) te da se ukaže na zajedničke izazove i moguća rješenja. Rasprava je, prije svega, bila usredotočena na izazove s kojima se lokalni partneri susreću u radu s korisnicima te na potencijale uključivanja zajednice u rješavanje izazova energetskog siromaštva.

Sugovornici iz Zadarske županije su upozorili da Županija nema na raspolaganju dovoljno svojih sredstava za pružanje pomoći onima koja je ona najpotrebnija, da u prikupljanju sredstva uvelike ovisi o projektnim sredstvima i o državnom proračunu. Problem s nedostatnim sredstvima i neredovitim pristupom projektnim sredstvima se posebno očituje u području energetske učinkovitosti – na području Županije veliki dio stambenog fonda bi trebalo obnoviti, što bi dovelo do povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja stope energetskog siromaštva. Osim neredovitih otvaranja poziva, problem niske razine energetske obnove stvaraju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi i odgađanje potpune obnove zgrada te prenošenje problema na buduće generacije. Ujedno, nisko povjerenje građana u programe pomoći, odnosno činjenica da dio građana nije dovoljno informiran o različitim programima pomoći, dovodi do odbijanja sudjelovanja u programima.

Rasprava tijekom okruglog stola je pokazala da je problem niske energetske učinkovitosti i visoke stope energetskog siromaštva, te visoke stope osobnog siromaštva puno dublji i ne samo da negativno utječe na pojedince već i na cijele zajednice. Stoga je jedan od zaključaka da je potrebno uložiti više truda u radu s lokalnim zajednicama i istaknutim pojedincima koji mogu načelom „iznutra prema van“ utjecati na promjene u svojim zajednicama. Jedino u suradnji sa zajednicom su moguća cjelovita rješenja koja će pridonijeti ne samo obnovi stambenog fonda već i povećanju uključenosti i integracije pojedinaca koji se uslijed vlastite borbe s ekonomskim i energetskim siromaštvom često nalaze na marginama društva.

Osim okruglog stola održano je i niz predavanja u okviru projekta „METAR do bolje klime“.

Željka Jurlina (Eko Zadar) predstavila je rad udruge “Eko-Zadar” te podatke o lokalnim dionicima na zadarskom području koji su prikupljeni preko upitnika provedenog u prvom kvartalu 2021. godine. Interes za sudjelovanje u tematskoj mreži povezanoj s klimatskim promjenama iskazale su Zadarska županija, 4 jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije, 6 javnih institucija i 6 organizacija civilnog društva s područja Zadarske županije.

Zatim je održano predavanje o anketnom istraživanju ISSP Okoliš IV (2021): stavovi o okolišu, klimatskim promjenama i energetskom siromaštvu u Republici Hrvatskoj. Predavanje je održao Tomislav Cik (DOOR/IDIZ).

Treće predavanje je održao dr. Brannon Andersen sa Sveučilišta Furman, trenutačno gostujući profesor na Sveučilištu u Rijeci, na temu: „We cannot build our way out of climate change: the problem of sustainable infrastructure“.

Sergio Tirado Herrero, znanstveni suradnik Instituta za znanost i tehnologiju okoliša (ICTA-UAB) na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) održao je predavanje o indikatorima energetskog siromaštva s primjerom Španjolske.

Posljednje predavanje je održao Ninoslav Holjevac s FER-a s fokusom na znanstveno istraživanje “Adaptacija na klimatske promjene – AHP metoda“.

1 Comment

  1. Blogi

    I own read your article. It’s truly helpful. We may benefit lots from it all. Fluent writing style and even ivid thoughts make people readers enjoy reading. I could share ones own opinions along with my good friends.

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.