Krafna za održivost: prikaz četiri hrvatska grada

U okviru projekta Metar do bolje klime, izrađena je publikacija “Krafna za održivost: prikaz četiri hrvatska grada”  nastala temeljem znanstvenih istraživanja provedenih u okviru projekta.

Publikacijom “Krafna za održivost: prikaz četiri hrvatska grada” istražuje se model odrastničke krafne koji je prilagođen i primijenje u sklopu projekta „METAR do bolje klime“ za istraživanje urbanih aspekata održivosti u Puli, Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu.

Prednost i inovacija modela „krafne“ nad drugim modelima sadržana je u mogućnostima cjelovitog poimanja, mjerenja i prikazivanja održivosti, pri čemu se teme od ključnog značenja za pravednu niskougljičnu tranziciju ne odvajaju jedna od druge, odnosno, shvaćaju se aspektom istog problema, tj. rješenja

Odrastnička krafna temelji se na pojmovima „planetarnih granica“ i „društvenih temelja“, pri čemu „pravedan i siguran prostor djelovanja“ (vizualno: „krafna“, „pojas za spašavanje“, „zeleni prsten“) predstavlja prostor unutar kojeg su određeni društveni standardi zadovoljeni bez prekoračenja granica prirodnog sustava koji predstavlja osnovu zadovoljavanja tih standarda

Novitet odrastničke krafne jest u shvaćanju važnosti praćenja i razumijevanja stavova i vrijednosti u općoj populaciji, te modeliranje za održivost u skladu s odrastom i koje omogućuje dostizanje ciljeva i ograničavanje prekoračenja u svim segmentima održivosti

Prema dobivenim rezultatima ni jedan od navedena četiri grada danas ne postiže zadržavanje pokazatelja unutar zelenog prostora krafne, pri čemu ni jedan grad ne postiže potpunu održivost niti u jednom segmentu. Kako pojedini gradovi stoje u segmentima Priroda, Društvo, Kultura, pročitajte u publikaciji.

Krafna za održivost: prikaz četiri hrvatska grada

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.