Odrastnička krafna kao alat za razumijevanje i prikaz cjelovite održivosti hrvatskih gradova

U sklopu provedbe istraživačkih aktivnosti procjene društvenog učinka predloženih intervencija projekta “METAR” razvijena je i primijenjena metodologija odrastničke krafne za istraživanje ključnih aspekata cjelovite održivosti Pule, Slavonskog Broda, Zadra i Zagreba.

U nastavku donosimo prvi pogled na krafnom prikazane rezultate ukupno 18 kvantitativnih pokazatelja biofizičke, socioekonomske i kulturne održivosti navedenih hrvatskih gradova u odnosu na krafnom (zeleni prsten) određene granične i ciljane održive razine navedenih segmenata održivosti.

Detaljniji prikaz rezultata i više o teoriji te metodologiji odrastničke krafne donosimo uskoro!

Ulazne vrijednosti pokazatelja modela za Pulu (PU), Slavonski Brod (SB), Zadar (ZD) i Zagreb (ZG), vrijednosti parametara za izračun indeksnih vrijednosti – ciljevi (c) i granice (g) – i jedinične vrijednosti pokazatelja. 

Pokazatelj Skr. PU ZG SB ZD c/g Jedinica (dobro>loše)
1. Ugljični otisak UO 4,5 4,1 3,8 2,8 2 t/cap/god
2. Obnovljiva energija OIE 3,6 3,9 27,8 231,4 90 % ukupno proizvedene energije
3. Onečišćenje zraka OZ 14,5 23,2 28,8 8,4 5 µg/m³
4. Potrošnja vode PV 146,9 150,3 84,7 102,5 108 L/cap/dnevno
5. Organska poljoprivreda OP 8,6 2,8 11,1 23,8 20 % ukupno korištenog poljoprivrednog zemljišta
6. Javne zelene površine JZP 45 3 3 11 18 m²/cap
7. Komunalni otpad KO 430 329 251 496 165 kg/cap/god
8. Recikliranje REC 26,5 31,4 36,7 9,5 65 % odvojenog sakupljanja
9. Siromaštvo S 11,2 9,8 30,3 19,6 0 % stanovništva u riziku od siromaštva
10. Obrazovanje O 20,8 32,7 17,6 28,5 45 % visokoobrazovanih u mladom stanovništvu
11. Rodne nejednakosti RN 57 64 57 70 50 % muškaraca u gradskom vijeću/skupštini
12. Izborna izlaznost I 31 34 30 29 70 % izlaznosti na lokalne izbore
13. Društveno nepovjerenje DN 3,2 3,3 3,5 3,2 3 aritmetička sredina (1>5)

14. Povjerenje u znanost

PZ 5,67 5,87 6,31 6,02 6 aritmetička sredina (10>5)

15. Odbacivanje obnovljive energije

OE 18,6 25,9 25,3 15,5 33,3 % ispitanika koji preferiraju neobnovljivu energiju
16. Zabrinutost za okoliš ZO 3,43 3,64 3,70 3,68 3,5 aritmetička sredina (5>1)

17. Nezabrinutost za opasnosti klimatskih promjena

NKP 5,92 7,17 7,8 10,95 10 aritmetička sredina (20>2)

18. Znanje o uzrocima klimatskih promjena

ZKP 43,3 38,9 41,8 42,9 51 % ispitanika koji biraju antropogene uzroke

Popis izvora za pokazatelje modela odrastničke krafne: 

 1. Cik, T. (2020). Fitting Croatia Within the Doughnut. Institut za političku ekologiju. Zagreb. Dostupno: http://ipe.hr/wp-content/uploads/2021/03/Fitting-Croatia-Within-the-Doughnut-1.pdf. (Pristupljeno 17. veljača 2023.) 
 2. Cik, T. (2020). Fitting Croatia Within the Doughnut. Institut za političku ekologiju. Zagreb. Dostupno: http://ipe.hr/wp-content/uploads/2021/03/Fitting-Croatia-Within-the-Doughnut-1.pdf. (Pristupljeno 17. veljača 2023.)
 3. Republika Hrvatska. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. (2023). Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. Dostupno: http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html. (Pristupljeno 02. veljača 2023.)
 4. Republika Hrvatska. Državni zavod za statistiku. (2022). Statistika u nizu. Okoliš i energija. Okoliš – pregled po županijama. Dostupno: https://podaci.dzs.hr/hr/podaci/okolis-i-energija/okolis/. (Pristupljeno 02. veljača 2023.)
 5. Republika Hrvatska. Državni zavod za statistiku. (2022). Površina ekološkog korištenog poljoprivrednog zemljišta po kategorijama u hektarima. Dostupno: https://poljoprivreda.gov.hr/ekoloska-poljoprivreda-96/96. (Pristupljeno 02. veljača 2023.)
 6. Republika Hrvatska. Ministarstvo poljoprivrede. Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju. (2022). Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2021. Dostupno: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivredna_politika/zeleno_izvjesce/2122022ZelenoIzvjesce_2021.pdf. (Pristupljeno 03. veljača 2023.)
 7. Republika Hrvatska. Državni zavod za statistiku. (2008). Priopćenje za javnost. Dostupno: https://www.dzs.hr/Hrv/Publication/2009/6-1-13_1h2009.htm?fbclid=IwAR2EkKqkfJtexae5qo1JzEPlriMm_wRjrlGZKwvg-LBHeSxHSSjnWk2oSB0. (Pristupljeno 03. veljača 2023.)
 8. Republika Hrvatska. Državni zavod za statistiku. (2023). Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima. Dostupno: https://podaci.dzs.hr/media/td3jvrbu/popis_2021-stanovnistvo_po_gradovima_opcinama.xlsx. (Pristupljeno 07. veljača 2023.)
 9. Grad Pula. (2021.) Grad Pula dijeli građanima 132 stabla te se obogaćuju javne zelene površine. Dostupno: https://www.pula.hr/hr/novosti/detail/21687/grad-pula-dijeli-gradjanima-132-stabla-te-se-obogacuju-javne-zelene-povrsine/. (Pristupljeno 07. veljača 2023.)
 10. Republika Hrvatska. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. (2023). Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu. Dostupno: https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Izvjesca/komunalni/OTP_Izvješće%20o%20komunalnom%20otpadu%20za%202021.%20godinu_FV.pdf (Pristupljeno 03. veljača 2023.)
 11. Republika Hrvatska. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zavod za zaštitu okoliša i prirode. (2022). Privremeni podaci o komunalnom otpadu sakupljenom u okviru javne usluge po jedinicama lokalne samouprave u 2021. godini. OTP_stope odvojenog sakupljanja u okviru javne usluge za 2021 po JLS. Dostupno: https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/OTP_stope%20odvojenog%20sakupljanja%20u%20okviru%20javne%20usluge%20za%202021%20po%20JLS.xlsx. (Pristupljeno 08. veljača 2023.)
 12. Republika Hrvatska. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. (2016). Ocjena siromaštva za mala područja temeljem potrošnje  (Karte siromaštva). Dostupno:  https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/Kartom%20siromaštva/Izvješće%20o%20ocjeni%20siromaštva%20za%20mala%20područja%20temeljem%20potrošnje%20(karte%20siromaštva)%20u%20RH.pdf. (Pristupljeno 09. veljača 2023.)
 13. Republika Hrvatska. Državni zavod za statistiku. (2011). POPULATION AGED 15 AND OVER BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, AGE AND SEX, 2011 CENSUS.  Dostupno: https://web.dzs.hr/Eng/censuses/census2011/results/htm/e01_01_32/e01_01_32.html.  (Pristupljeno 06. veljača 2023.)
 14. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. (2021). Informacija o rezultatima lokalnih izbora 2021. – rodna statistika izabranih kandidata. Dostupno: https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2021/Lokalni%20izbori%202021/Rodna_statistika.pdf. (Pristupljeno 07. veljača 2023.)
 15. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. (2021). LOKALNI IZBORI (16.05.2021.).  Dostupno: https://www.izbori.hr/arhiva-izbora/index.html#/app/lokalni-2021. (Pristupljeno 11. veljača 2023.)
 16. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (2021). International social survey programme. Modul „Okoliš IV“. METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj), Zagreb. Neobjavljeno.
 17. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (2021). International social survey programme. Modul „Okoliš IV“. METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj), Zagreb. Neobjavljeno.
 18. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (2021). International social survey programme. Modul „Okoliš IV“. METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj), Zagreb. Neobjavljeno.
 19. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (2021). International social survey programme. Modul „Okoliš IV“. METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj), Zagreb. Neobjavljeno.
 20. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (2021). International social survey programme. Modul „Okoliš IV“. METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj), Zagreb. Neobjavljeno.
 21. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (2021). International social survey programme. Modul „Okoliš IV“. METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj), Zagreb. Neobjavljeno.

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.