Pozivamo vas na sudjelovanje u savjetovanju o ulozi jedinica lokalne samouprave na prilagodbu na posljedice klimatskim promjenama

Tematska mreža edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj „METAR do bolje klime“ poziva dionike iz jedinica lokalnih samouprava, te sve druge zainteresirane dionike da sudjeluju u savjetovanju o ulozi jedinica lokalne samouprave na prilagodbu na posljedice klimatskim promjenama. Savjetovanje je otvoreno do 22. rujna ove godine.

Jedan od posebnih ciljeva tematske mreže „METAR“ izrada je smjernica javnih klimatskih politika utemeljenih na dokazima. Tijekom konzorcijskog savjetovanja pokazala se potreba izrade smjernica na koji način jedinice lokalnih samouprava  mogu pridonijeti prilagodbi na posljedice  klimatskih promjena, te doprinijeti niskougljičnoj tranziciji. 

Potreba za ovakvim Smjernicama dolazi iz nekoliko razloga. Prije svega, jedinice lokalne samouprave imaju važnu ulogu u prilagodbi na posljedice klimatskih promjena i doprinosa niskougljičnoj tranziciji. Također, niz strateških dokumenata, kako domaćih tako i međunarodnih, opisuje ulogu i važnost jedinica lokalnih samouprava u prilagodbi klimatskim promjenama, kroz izradu različitih akcijskih planova, Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP), izradom Strategije zelene urbane obnove i implementacijom drugih relevantnih mjera opisanih strateškim i planskim dokumentima.  

Nacrt smjernica Smjernice za Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) – Osnaživanje lokalnih vlasti za klimatske i energetske aktivnosti, možete preuzeti ovdje, a Smjernice za jedinice lokalne samouprave prilagodba klimatskim promjenama, ovdje. 

Svoje komentare možete poslati izravno na adresu info@door.hr. 

Photo by AbsolutVision on Unsplash

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.