Održali smo nove fokus grupe u Puli

U srijedu, 20.06. u Društvenom centru „Rojc“ u Puli, partneri tematske mreže METAR iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, TerraHuba, Zelene Istre i Društva za oblikovanje održivog razvoja (tagiraj molim te sve) proveli su fokus grupe s predstavnicima javnih ustanova, te privatnog i civilnog sektora u Puli.

Sudionicama su tako i u Puli u prvoj fokus grupi predstavljene znanstvene spoznaje o klimatskoj krizi na globalnoj razini, kao i rezultati istraživanja cjelovite održivosti provedenog na sedam hrvatskih gradova modelom odrastničke krafne. Predstavljen je i 2050 Pathway Explorer, model za transparentnu i međusektorsku procjenu puta prema klimatskoj neutralnosti u Hrvatskoj do 2050. godine, a od primjera lokalne dobre prakse predstavljen je društveni vrt na Gregovici, te Radiona Re-Geeppetto u Rojcu.

U drugoj fokus grupi sudionici su imali priliku postavljati pitanja i raspravljati o predstavljenim konceptima i alatima u kontekstu Grada Pule. Pritom, identificirane su brojne teme od posebnog značaja za borbu protiv klimatske krize. U tom smislu, identificirana je potreba za ugrađivanje principa prilagodbe na klimatske promjene u planiranju i izgradnji gradske infrastrukture, kao i upotrebi postojećeg javnog prostora. Također, naglašene su i potrebe osiguravanja održivog upravljanja morskim resursima, a posebno je istaknuta nužnost inovativnih rješenja i potreba za osmišljavanjem i provedbom kvalitetnih istraživanja koji će služiti kao podloge za javno upravljanje. U kontekstu upravljanja klimatskom krizom na opću dobrobit građanki i građana Pule istaknuta je i problematika odnosa (ne)angažirane struke i donositelja odluka na lokalnoj razini, proces i brzina usvajanja potrebnih promjena u odnosu na postojeće kapacitete za provedbu, politička participacija te specifične potrebe i odgovornosti mladih, a izneseni su i zahtjevi za jasnije određivanje područja javnog interesa u Puli.

Fokus grupe su organizirane u okviru trogodišnjeg projekta „METAR do bolje klime“ kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Nositelj projekta je udruga DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja), a partneri su Grad Zagreb, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Terra Hub, Eko-Zadar, Brodsko ekološko društvo, Institut za političku ekologiju, Zelena akcija, Zelena Istra i Forum za slobodu odgoja. Više informacija o projektu dostupno je na https://metar.door.hr/ Projekt METAR do bolje klime financiran je iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.599.995,32 HRK. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.