Održan okrugli stol o klimatskim promjenama i proširena Zelena knjižnica u Slavonskom Brodu

U sklopu projekta „METAR do bolje klime“ u srijedu 17. svibnja 2023. održan je Okrugli stol o klimatskim promjenama.

Održan je Okrugli stol o klimatskim promjenama tijekom kojeg je Tomislav Cik u ime Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) predstavio sažetak šestog izvješća Međuvladinog panela o klimatskim promjenama. U diskusiji je ukazano na izazove komuniciranja okolišnih i klimatskih tema građanima, ali i donositeljima odluka. Izražena je i zabrinutost oko pravednosti tranzicije koju je nužno provesti te oko smanjenog povjerenja građana imaju prema informacijama koje se pojavljuju u medijima.

Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju – METAR do bolje klime trenutno okuplja 30-ak udruga, jedinica lokalne samouprave i znanstvenih institucija iz cijele RH.

Partneri na projektu „METAR do bolje klime“ istog su dana Zelenoj knjižnici, programu kojeg Gradska knjižnica Slavonski Brod (GKSB) provodi u suradnji s Brodskim ekološkim društvom (BED), donirali materijale iz područja svog rada koji su dostupni građanima. Otvaranje Zelene knjižnice pomogle su i udruge okupljene u mrežu organizacija za zaštitu okoliša i prirode iz cijele Hrvatske (Zeleni forum) još 2019. godine. Ove godine u suradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, udrugom BIOM te partnerima mreže Metar povećan je fundus sa edukativnim i promotivnim materijalima. Ravnateljica GKSB-a Ružica Bobovečki najavila je i daljnje aktivnosti tijekom 2023., a Iris Beneš ispred BED-a potvrdila projekciju okolišnih filmova otvorenih za građane početkom lipnja.

Ovaj okrugli stol je organiziran u okviru trogodišnjeg projekta „METAR do bolje klime“ kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Nositelj projekta je udruga DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja), a partneri su Grad Zagreb, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Terra Hub, Eko-Zadar, Brodsko ekološko društvo, Institut za političku ekologiju, Zelena akcija, Zelena Istra i Forum za slobodu odgoja. Više informacija o projektu dostupno je na https://metar.door.hr/ Projekt METAR do bolje klime financiran je iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.599.995,32 HRK. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.