Održane su dvije fokus grupe u prostorijama Gradske knjižnice Zadar

U sklopu projekta METAR, projektni partneri su u srijedu, 08. veljače, u prostorijama Gradske knjižnice Zadar održali dvije fokus grupe s predstavnicima Grada Zadra, lokalnih organizacija civilnog društva, gospodarskog sektora i Sveučilišta u Zadru.

Sudionicima su predstavljeni alati te prikladne metodologije za suočavanje s problemima mitigacije i adaptacije na klimatske promjene, nakon čega je otvoren višerazinski dijalog u svrhu razumijevanja potencijala suradnje te procesa sukreacije mogućih rješenja za istaknute probleme na lokalnoj razini.

U otvorenoj i višesatnoj raspravi sudionici su isticali brojne specifičnosti lokalnih problema, prepreka, te u konačnici mogućih pristupa za postizanje još većih razina održivosti u Gradu Zadru. Između ostalih, sudionici su najviše isticali specifičnosti povezane s razumijevanjem sistemskih uzroka i prepreka za ublažavanje klimatskih promjena te promjenom komunikacije o posljedicama klimatskih promjena na lokalnoj razini, potrebu za formalnim i neformalnim edukacijama o navedenim temama, promjenom svijesti i navika na individualnoj razini, potrebe za više pristupačnijih zelenih i plavih površina te prilagodbe postojeće stambene i prometne infrastrukture.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.