Objavljen je sažetak istraživačkog izvještaja  „Izgubljeno desetljeće“: stavovi hrvatskih građana o pitanjima klimatskih promjena, okoliša i energetske tranzicije

Na temelju podataka iz istraživačkog izvještaja pod nazivom „Izgubljeno desetljeće“  kojega je u prosincu 2021. godine objavilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja u sklopu projekta “METAR do bolje klime” objavljen je sažetak istraživanja s najznačajnijim rezultatima.

Sažetak je objavljen s ciljem jasnijeg i jednostavnijeg prikazivanja eventualnih promjena u stavovima i mišljenjima hrvatske javnosti o pitanjima klimatskih promjena, jer upravo shvaćanje opasnosti situacije u kojoj se nalazimo i različite perspektive potencijalnih rješenja tvori temelj za informirane javne politike i socijalno osjetljive strategije ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Rezultati se odnose na percepciju građana o važnosti različitih okolišnih i društvenih problema u Hrvatskoj, razinu zabrinutosti građana stanjem u okolišu, percepciju odgovornosti različitih aktera prema stanju u okolišu te motivacijskim i bihevioralnim čimbenicima koji su povezani sa osobnom spremnošću na promjene koje doprinose zaštiti okoliša i klime.

Nalazi ovog istraživanja ukazuju na to da klimatske promjene postaju dio životnog iskustva sve većeg broja ljudi s obzirom na to da je gotovo jedna trećina ispitanika odgovorila kako je unazad godinu dana u vlastitom susjedstvu bila jako pogođena ekstremnim vremenskim pojavama, kao što su oluje, toplinski valovi, suše, poplave, i slično. Ovo istraživanje stoga se može pribrojiti nizu drugih istraživanja koji ukazuju na hitnost poduzimanja sistemskih promjena za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene.

Sažetak istraživanja: https://metar.door.hr/wp-content/uploads/sites/11/2022/09/Sazetak-izgubljeno-desetljece.pdf

Cjelovit istraživački izvještaj dostupan je ovdje: https://metar.door.hr/wp-content/uploads/sites/11/2022/01/ISSP-Okolis-IV-izvjestaj_final.pdf

Više o projektu METAR

Projekt METAR do bolje klime financiran je iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.599.995,32 HRK.

Nositelj projekta je DOOR, a u provedbi su mu se kao partneri pridružili:

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by Metar team

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.