Mreža za edukaciju, tranziciju,
adaptaciju i razvoj

METAR do bolje klime

kroz inovativne metode i znanstvena istraživanja pronaći rješenja za suzbijanje problema klimatskih promjena i energetskog siromaštva

Klimatski forum

Priče iz budućnosti četiri grada

Priče iz budućnosti četiri grada

U razdoblju od veljače do svibnja u sklopu projekta “METAR do bolje klime” provedene su fokus grupe u četiri grada: Puli, Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu. Fokus grupe organizirali su i proveli...

read more

Projekt Info

METAR do bolje klime
(Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Trajanje projekta: 36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 3.599.995,32 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.